SKOLE FOR LIVSMESTRING

For kropp og sjel

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring. Teorien bak Rosenmetoden(se www.rosenmetoden.net) er at opplevelser vi har hatt i livet, setter spor i kroppen. Følelser vi ikke har kunnet romme eller gi uttrykk for blir holdt tilbake i form av spente muskler. Dette kan over tid føre til kroniske muskelspenninger.

Musklene kan ubevisst kontrollere følelser ved at vi holder pusten, eller biter tennene sammen. At musklene kan reagere på denne måten er en beskyttelse og kan være nyttig der og da. Hvis denne beskyttelsen fortsetter å virke når vi ikke lenger trenger den, kan det utvikle seg et spenningsnivå og et muskelpanser som begrenser både bevegelse, pust og livsutfoldelse.

 

 

 

 

 

 

 

Berøring er Rosenmetodens verktøy. Dyp berøring og ord benyttes for å vekke klientens undring, oppmerksomhet og tilstedeværelse i egen kropp. Men sine hender og sitt nærvær lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte, og klientens prosess følges med oppmerksomhet.

I dette ligger muligheten for dyp avspenning og da kan kroppen begynne å fortelle sine historier. Pusten kan utvide seg, muskelsmerter avtar og ubevisste følelser, glemte opplevelser og gamle mønstre kan bevisstgjøres. Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake, kan dette gi oss større valgfrihet og flere muligheter til livsutfoldelse.

"Rosenmetoden handler om en forvandling fra den du tror du er til den du virkelig er ", sier Marion Rosen.

Jeg kombinerer mine kunnskaper fra Rosenmetoden med samtale og oppmerksomhetstrening rettet mot  kropp og følelser. Følelsene blir mer håndterbare når en kjenner de fysisk i kroppen. Ved å kjenne på det rent fysiske, kan en lære å tåle egne følelser. Dette gir nye erfaringer og en opplevelse av at følelsene ikke er farlige eller tar overhånd og dette virker frigjørende både på pust og muskelspenninger.

Dette gir gode resultater i forhold til angst og depresjon. Når spenninger slipper og  følelser kommer til overflaten, så dempes også angsten og depresjonen. Det fører til store endringer i menneskers liv og frigjøring av mye energi som tidligere ble brukt til å kontrollere angsten, holde følelser nede eller kjempe mot depresjonen.

Har du vært i gjennom store operasjoner, så kan det sette spor i kroppen i form av spenninger og angst. En operasjon kan oppleves som et traume for kroppen. Kroppen kan huske selv om en har hatt narkose. Behandling med Rosenmetoden kan frigjøre kroppen for disse spenningene.

Kroniske sykdommer kan også til følelsesmessige reaksjoner . Rosenmetoden kan hjelpe deg til å finne indre ro og harmoni.

Har du vært utsatt for vold og slag enten som barn eller voksen, kan dette sette dette  spor i kroppen i form av angst og spenninger som kan vise seg som rykninger i muskulaturen.  Rosenmetoden kan bidra til at både det kroppslige og det følelsesmessige kan bearbeides.

 

Vond nakke/rygg skyldes ofte spenninger i muskulaturen, av ulike årsaker. Sterke følelser kan sette seg både i rygg og nakke.

Ulykker eller skader kan etterlate seg følelsesmessige traumer som sitter som spenninger i kroppen. Disse spenningene kan være stram muskulatur som kan trykke på nerver eller innvoller og føre til smerter og dårlig blodsirkulasjon, eller gi betennelse i sener eller senefester og gi reumatismelignende smerter. Når disse spenningene slipper påvirker det både kropp og følelser.

Stress og tanker som kverner i hodet kan komme som et resultat av stort arbeidspress og følelsesmessige belastninger. Dette fører til spenninger i muskulaturen i hodet og kan skape hodepine. Ved berøring og forsiktig massasje  av  hodet, slapper disse musklene av og påvirker tanker og følelser som er relatert til stresset. Det blir en opplevelse av å få ro i tankene, samtidig som tanker og følelser  sorteres.

 

 

 

 

 

Behandlingstilbud

"Når noen berører en,
forvandles man til den
man alltid ville være,
og en gang kanskje var,
men nære på glemte bort".

(Göran Tunströmm fra
"Det Sanne Livet").

Rosenmetoden