SKOLE FOR LIVSMESTRING

For kropp og sjel

Rosenmetoden

www.rosenmetoden.net

www.modum-bad.no

 

 

En webside som forklarer mer om behandlingsformen.

Relaterte lenker

TEORETISK FORANKRING:

 

Min teoretiske forankring er innenfor det kristne livssyn. Jeg ser på terapi som medmenneskelighet  bygget på respekt og likeverd. Mitt anliggende er å aktivisere klientens egne iboende muligheter og evner. Klientens egen innsats er avgjørende for resultatet.

Behandlingen er bygget på forståelsen av følelsenes sentrale plass og funksjon i et menneskes liv. Alle mennesker har disse grunnlegende følelsene: glede, interesse, sinne, frykt, sjalusi, tristhet, skam, skyldfølelse og hengivenhet/ømhet. Anerkjennelsen av disse følelsen og deres plass i livet er en viktig del av behandlingen.

Bibelen sier: Sannheten skal frigjøre deg.

Dette er et viktig element i terapien; å snakke sant om sitt eget liv.  Forsoning kommer som et resultat av dette;  forsoning med sannheten om livet.

Hat og bitterhet er det motsatte av forsoning; det hindrer gode prosesser og gjør mennesker syke.