SKOLE FOR LIVSMESTRING

For kropp og sjel

Berit Hogganvik

SKOLE FOR LIVSMESTRING

Jeg er utdannet psykatrisk sykepleier og rosenterapeut og har allsidig erfaring fra helsevesenet; med rehabilitering, eldreomsorg og psykatri, bl.a. Fra Modum Bad.

Skole for livsmestring ble startet i 2003, da jeg var ferdig utdannet rosenterapeut ved Axelsons body work school i Oslo.

Siden den gang har jeg tatt imot klienter i Hokksund og høstet mange erfaringer i forhold til de muligheter kroppen har for å håndtere og bearbeide vanskelige opplevelser og følelser. Jeg kombinerer samtale- og kroppsterapi og underviser klienten i enkle metoder som kan brukes til å mestre utfordringer i livet.

Jeg holder foredrag for lag og foreninger om disse temaene.