Dersom en kommer med bil enten fra Kongsberg, Drammen eller Hønefoss svinger en av ved Langebru gjestegård (Hydro Texaco) og følger veien forbi, og rundt til en kommer på baksiden av stasjonen. Der vil man se et skilt til Hogganvik Verktøy og Plast. Kjør på nedsiden av huset hvor industrilokalet er i kjelleren.

Chr. IV’s Vei 86

3300 Hokksund

 

Kontakt oss:

Tlf: +47 452 72 081

E-mail: hvp@hogganvik.no

Veibeskrivelse:

Hogganvik Verktøy & Plast AS

Hogganvik Verktøy & Plast AS

Plaststøping - Vektøyproduksjon - Prototypeutvikling - Modellering

Bertil  Hogganvik

E-mail: bertil@hogganvik.no