Verktøyproduksjon:

 

For å produsere plastdeler trenger man et formverktøy, og for produksjon av ståldeler må det

et stanseverktøy til. HVP har lang erfaring i å hjelpe bedrifter til å finne den beste løsningen

for deres produksjon: det gjelder jigger, automasjon og verktøy av forskjellige slag.

Vi har både manuelle og CNC styrte maskiner.

Med spesialmaskiner innen elektroerosjon som: trådskjæring og senkgnist, kan vi også hjelpe

mekaniske bedrifter med bearbeiding av problematiske deler.

Blant våre kunder er: OSO, HTS maskinteknikk, Haatech og  Kongsberg Devotech.

Modellering:

 

HVP konstruerer og modellerer  de verktøy og deler som vi bearbeider, i DAK programmet: Solid Works. Her er det enkelt å dokumentere og printe ut sammenstillings- og detaljtegninger.

Med lang erfaring innen faget, kan vi bistå våre kunder med råd fra: ”ide til ferdig produkt”

Prototyper:

 

Og trenger du  prøver til testing, så lager vi det i plast, stål eller metaller.

Kan også skaffe prototyper i div. plaster via 3d print.

Hogganvik Verktøy & Plast AS

Plaststøping - Verktøyproduksjon - Prototypeutvikling - Modellering

                 Plaststøping:

                 HVP har støpt plastdeler og emballasje for industrien siden 1985.

                 3 støpemaskiner med lukketrykk fra 22 til 80 tonn er tilgjengelig.

                 Støpevekt fra 1 gram til 150 gram.

                 Blant våre kunder er: Bergans, Skiguard, Jetz Vacuum, Dias